הכלכלה פועלת בדרכים נסתרות

אלוהים רב פנים

מיהו, מהו אלוהים? תלוי את מי שואלים. בתורה אלוהים הוא רב פנים, הוא מתואר כאל קנא הפוקד עוון אבות "כי אנכי יהוה אלהיך אל קנא פקד עון אבת על בנים על שלשים ועל רבעים לשנאי" (שמות כ, ד) ומאידך גם מתואר כאל עושה חסד "ועושה חסד לאלפים, לאוהבי ולשומרי מצוותי" (שמות כ, ו).

אלוהים מביא את המבול ומציל את תיבת נוח

הוא מביא מבול, משמיד את כל בריאתו ומציל את נח, משפחתו וזוגות זוגות בעלי חיים. אברהם מוחה כלפיו: "האף תספה צדיק עם רשע" אלוהים הכול יכול יכול לפגוע רק ברשעים אבל כל המקום מושמד, עונש קולקטיבי מוטל על סדום ועמורה. הוא מעמיד את אברהם בניסיון וברגע האחרון מציל את יצחק בנו מהעקדה. למשה עבדו הנאמן הוא נותן לראות את ארץ כנען מהר נבו ושם ממיתו. 

יש שיאמרו שהוא כאב מסור שתפקידו לחנך, הוא לא חוסך שבטו מבניו מאהבתו אותם, ויש שיאמרו לא מחנך ולא נעליים שהוא מתעלל בבניו. יש שיאמרו שהוא קיים ונוכח בכל ויש שיאמרו שהוא בכלל לא קיים הוא סתם פיקציה שהומצאה.

אני מקבל את הגישה שאלוהים הוא כוח הטבע האחד, הוא כל ההוויה הכוללת בתוכה את הדומם הצומח החי האדם. הוא טבע שיש בו מטרה שאליה כל ההוויה מנווטת ותגיע יום אחד. אין לו דמות ואין לו צורה יש בו את מחשבת הבריאה ואת מטרתה. אין בו התעסקות עם כל פרט ופרט יש בו הובלה של הכלל למטרה. אין בו הענשה אך יש בו הובלה. 

האדם הוא זה שתופס את אלוהיו בכליו והוא זה שבונה אותו במשך חייו. אלוהים הוא רב פנים ופניו שונים מאדם לאדם. הן גם שונות אצל אותו אדם בהתאם להתקדמותו. בעיני ילד זה או אחר אלוהים הוא בעל פנים מסוימות, לכשיגדל מעט פני אלוהים יהיו בעיניו כבר אחרות, כעבור זמן נוסף פניו ישתנו עוד. כמו שאומר הכתוב: "אתם עשיתם אותי". לא פלא שהוא מתהדר בכל כך הרבה שמות. 

סגור לתגובות.